Arbeidsconflict snel opgelost

Kom samen tot een passende en duurzame oplossing met arbeidsmediation.

De harmonie terug op de werkvloer
dankzij deskundige bemiddeling in en rondom Nunspeet

Een snelle en passende oplossing voor het conflict

Arbeidsmediation biedt een passende, laagdrempelige en vaak snellere manier om conflicten op te lossen in vergelijking met formele juridische procedures of gerechtelijke stappen. Dit kan bijdragen aan het verminderen van de impact van het conflict op de werkomgeving.

Kosten besparen

Voorkom verminderde productiviteit op de werkvloer en de kosten van personeelsverloop door een arbeidsconflict. Dankzij de inzet van een deskundige arbeidsmediator voorkom je hoge en langdurige kosten met juridische procedures en gerechtelijke stappen.

Arbeidsrelaties in stand houden

Door conflicten op een constructieve manier op te lossen, helpt mediation bij het behoud van werk- en/of arbeidsrelaties en kan het de communicatie tussen betrokken partijen verbeteren.

Betrokkenheid verhogen

Mediation biedt partijen de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het oplossen van het conflict. Hierdoor voelen ze zich meer betrokken bij het proces en hebben ze meer controle over de uitkomst, wat kan bijdragen aan een duurzame oplossing.

Vertrouwen bevorderen

Mediation wordt uitgevoerd op een vertrouwelijke basis, wat betekent dat alles wat tijdens de mediation wordt besproken, privé blijft. Dit moedigt openheid aan en helpt werknemers zich comfortabeler te voelen bij het delen van hun zorgen.

Welzijn en tevredenheid vergroten

Door conflicten effectief op te lossen, kan arbeidsmediation bijdragen aan een positievere werkomgeving, de tevredenheid van werknemers vergroten en het algehele welzijn op de werkvloer bevorderen.

De gevolgen van een arbeidsconflict

  • Negatieve werksfeer
  • Verlaagde productiviteit
  • Verhoogd ziekteverzuim
  • Verloop van personeel
  • Gebrek aan samenwerking op de werkvloer
  • Gebrek aan creativiteit in het team 

Waarom een conflict zelf oplossen nadelig kan zijn

Of je nu werkgever of werknemer bent, een conflict op het werk kan nadelige effecten hebben op je werkprestaties en soms ook op je mentale gezondheid. Bovendien kunnen collega's of medewerkers ook de lasten van een conflict ondervinden. Daarom is het voor iedereen op de werkvloer raadzaam om snel tot een duurzame oplossing te komen.


Bij een conflict spelen emoties vaak een grote rol. Zelfs als beide partijen de intentie hebben om het onderling op te lossen, kunnen meningsverschillen of communicatieproblemen leiden tot escalatie van het conflict. Bovendien is de drempel voor een werknemer om openlijk te communiceren vaak hoger dan voor een werkgever. Een arbeidsmediator kan hierbij helpen, waardoor een effectieve en snelle oplossing mogelijk wordt gemaakt.

Mijn missie: duurzaam oplossen

De afgelopen 19 jaar werkte ik binnen de Mondzorg samen met vele collega's, werkgevers en werknemers. Conflicten op de werkvloer kwamen hier zeker ook voor. Wat ik vaak zag ontbreken, was zorgvuldigheid bij het oplossen, waardoor conflicten onvoldoende werden uitgesproken of zelfs leidden tot escalatie en uitdiensttreding. Een gemiste kans, omdat positieve uitkomsten zeker mogelijk zijn, ook al denken partijen dat dit misschien niet zo is. Dit was voor mij de voornaamste reden om opgeleid te worden tot mediator.


Een professionele mediator is van essentieel belang voor een effectieve oplossing van een conflict. Goede communicatie is hierbij de sleutel en een mediator is deskundig in het begeleiden van een gesprek tussen partijen en weet precies hoe deze tot een oplossing kunnen komen. Door mijn neutrale positie, heb ik geen enkel belang bij de uitkomst van het conflict, en kan ik vertrouwelijkheid en openheid van beide partijen waarborgen.


Mijn missie is om werkgevers en werknemers in en rondom Nunspeet te helpen bij het vinden van een duurzame oplossing voor arbeidsconflicten en om werkrelaties zo veel mogelijk in stand te houden.

Partijbegeleiding of advies bij arbeidsconflict 

Naast mediation is eenzijdige begeleiding en vertegenwoordiging ook mogelijk bij arbeidsconflicten.

Waarvoor kun je terecht: 


  • Advies en begeleiding tijdens een mediation of onderhandelingen
  • Onderhandelingen namens jou uitvoeren
  • Onafhankelijk advies over de vaststellingsovereenkomst

Veel gestelde vragen

Is mediation altijd mogelijk?

Nee, mediation is alleen mogelijk wanneer alle partijen vrijwillig instemmen met mediation.


Hoe lang duurt een mediation traject?

Dit hangt af van hoe snel partijen tot een oplossing komen. Gemiddeld zijn twee of drie afspraken vaak voldoende. 


Is mediation atijd succesvol?

Nee, het kan zijn dat er geen overeenstemming bereikt wordt. Eventuele tussentijdse gemaakte afspraken kunnen wel worden vastgelegd in een overeenkomst. Indien er geen overeenstemming is bereikt, volgt vaak een juridische procedure.

Wat zijn de kosten voor arbeidsmediation?

Het uurtarief voor arbeidsmediation is € 185,- excl. btw. Deze kosten worden besteedt aan de gesprekken, het bestuderen van stukken en opstellen van overeenkomsten. 


Worden de besproken zaken vertrouwelijk behandeld?

Ja, vooraf tekenen partijen en mediator een mediationovereenkomst, waarin o.a. afspraken rondom gedragsregels, geheimhouding en privacy staan. 


Waar vind mediation plaats?

Mediation gesprekken vinden plaats op een neutrale locatie op uitnodiging van de mediator.

Wat anderen over mij zeggen

These slides will be slide-able on the live version of your page!
Hele fijne begeleiding

Michelle heeft mij voorzien van deskundig advies tijdens het conflict met mijn werkgever en de vaststellingsovereenkomst die ik had gekregen. Ik had enorm veel last van stress door het conflict en kon hierdoor niet meer helder nadenken. Dankzij haar advies en begeleiding, heb ik de juiste beslissingen kunnen nemen voor mezelf, is er een last van mijn schouders en zijn mijn werkgever en ik netjes uit elkaar gegaan. 

Conflict goed opgelost

Ik had twee werknemers die al een tijdje met elkaar in conflict lagen, waar mijn overige medewerkers ook last van begonnen te krijgen. Het inschakelen van Michelle als mediator, heeft ervoor gezorgd dat mijn werknemers het snel hebben bijgelegd en zelfs weer samen kunnen werken op de werkvloer.

Snel en goed geholpen

Ik had dringend advies nodig in verband met een conflict tussen mij en een werknemer die zich hierdoor had ziekgemeld. Michelle had mij de stappen uitgelegd die nodig waren om dit in goede banen te leiden en mij hierbij geholpen. Door haar begeleiding werd snel duidelijk dat een mediator inschakelen noodzakelijk was. Dankzij het tijdig inschakelen van Michelle, heeft dit mij een hoop tijd en kosten bespaart. 

Het proces bij arbeidsmediation

Het proces bij arbeidsmediation begint met vrijwillige instemming van alle partijen. Als eerste vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de betrokken partijen om hen te informeren over het mediationproces, de rol van de mediator, vertrouwelijkheid, de regels en de mediationovereenkomst. Na deze kennismaking en instemming van de partijen nodigt de mediator de betrokken partijen uit voor een mediationgesprek. Tijdens deze bijeenkomst wordt nogmaals uitleg gegeven over het proces en de regels en wordt de mediationovereenkomst getekend door de partijen en de mediator. Vervolgens wordt de mediation daadwerkelijk gestart en krijgen de partijen de gelegenheid om hun verhaal te doen.

De mediator stelt tijdens het proces regelmatig vragen om kernproblemen en belangen van de partijen helder te krijgen en onderliggende behoeften en wensen te begrijpen. Zodra de standpunten helder zijn, kan er gekeken worden naar een oplossing waarbij de mediator de partijen helpt bij het inzichtelijk krijgen van verschillende mogelijkheden. Bij het creëren van oplossingen kan er onderhandeld worden. Wanneer de partijen overeenstemming hebben bereikt, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door de partijen wordt ondertekend. Indien nodig wordt een follow-upplan opgesteld om ervoor te zorgen dat de overeengekomen oplossingen worden geïmplementeerd en nageleefd. Dit kan ook het monitoren van de voortgang en het oplossen van eventuele verdere kwesties omvatten. De mediator organiseert een afsluitende bijeenkomst om de overeenkomst te bevestigen en partijen aan te moedigen de overeengekomen oplossingen in de praktijk te brengen.

De stappen

Kennismakingsgesprek

Arbeidsmediation

Probleemidentificatie en conclusie
Onderhandelen en afspraken vastleggen
Tekenen vaststellingsovereenkomst

Zakelijk geschil of onderhandeling?